..:: PRODUCTS » Wall cladding stone ::.. 17 Tháng Mười Một 2018     Đăng Nhập   
PRODUCTS
LIVE SUPPORT
024 730 68 865 
vietstonemarble@gmail.com

Panel
panel-1 | Natural stone | Vietstone Co., Ltd Available size ( cm )
40 x 10 x 1.5 -3
40 x 15 x 1.5 -3
40 x 20 x 1.5 -3
50 x 10 x 1.5 -3
50 x 15 x 1.5 -3
50 x 20 x 1.5 -3
50 x 20 x 1.5 -3
60 x 15 x 1.5 -3
Customized by request
White panels
white-panel | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
Light yellow panels Black panels Mixing colors Yellow panels
light-yellow | Natural stone | Vietstone Co., Ltd black-panels | Natural stone | Vietstone Co., Ltd mixing-colors | Natural stone | Vietstone Co., Ltd yellow-panels | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
Milk white panels Multicolor slate panels
milk-white-panel | Natural stone | Vietstone Co., Ltd multicolor-slate | Natural stone | Vietstone Co., Ltd

Split stone
split-1 | Natural stone | Vietstone Co., Ltd Sizes ( cm )
5 x 20 x 1 - 3
10 x 20 x 1-3
15 x 30 x 1 -3
By request
split | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
Chiseled 1 Chiseled 2 Milky white rough split Yellow rought split
chiseled1 | Natural stone | Vietstone Co., Ltd chiseled2 | Natural stone | Vietstone Co., Ltd milky-white-split | Natural stone | Vietstone Co., Ltd milky-yellow-split | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
Line chiseled/ Yellow Comb chiseled 3 Antic rough spilit 1 Antic rough spilit 2
line-chiseled-yellow | Natural stone | Vietstone Co., Ltd comb-chiseled3 | Natural stone | Vietstone Co., Ltd antic-rough-1 | Natural stone | Vietstone Co., Ltd antic-rough-2 | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
Line chiseled/ Black Milk white/ line chiselled Black rough split Black rough split
line-chiseled-black | Natural stone | Vietstone Co., Ltd milk-white | Natural stone | Vietstone Co., Ltd milky-black-roug | Natural stone | Vietstone Co., Ltd milky-black-split | Natural stone | Vietstone Co., Ltd

Mosaic
mosaic | Natural stone | Vietstone Co., Ltd LY 01 - R
LY-01-R | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
Square MW - PB polished
square-MV | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
SY super slim GV super slim MK - Crazy sizest MY 01 - P
SY-super | Natural stone | Vietstone Co., Ltd GV-super | Natural stone | Vietstone Co., Ltd MK-crazy | Natural stone | Vietstone Co., Ltd MY-01-P | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
SY 05 - R VB 01 - P
SY-05-R | Natural stone | Vietstone Co., Ltd VB-01-P | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
..............................................................................................................................................................................................................
mosaic-1 | Natural stone | Vietstone Co., Ltd B02 - H chip size 23 x 48 mm

B02-H | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
B01 - H chip size 23 x 23 mm

B01-H | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
B05 - R B01 - R, chip size 23 x 23 B02 - R, chip size 23 x 48 mm B02 - R, chip size 23 x 98 mm
B05-R | Natural stone | Vietstone Co., Ltd B01-R | Natural stone | Vietstone Co., Ltd B02-R | Natural stone | Vietstone Co., Ltd B02-R-mult23-98 | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
B02 - R multisizes H11 - 15 x 32 - honed
B02-R-mult | Natural stone | Vietstone Co., Ltd H11 | Natural stone | Vietstone Co., Ltd

VIETSTONE CO., LTD
REGISTED OFFICE
A/ 42 /12 Nguyen Van Troi, Phuong Liet, Thanh Xuan, Ha Noi, Viet Nam
T/ ( 84 - 4) 730.96 368
E/ / vietstone.vn@gmail.com - vietstonemarble@gmail.com
Operation office:
Rm 1308, 129 Building, 51 Quan Nhan, Thanh Xuan, Ha noi, Viet nam
Số chứng nhận đăng kí kinh doanh : 0103845263 
Ngày đăng kí lần đầu 19/05/2009
Nơi cấp: Phòng đăng kí kinh doanh- Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

Copyright by WWW.VIETSTONE.VN | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: Eportal « Thiet ke website mien phi »