..:: PRODUCTS » Wall Cladding stone ::.. 15 Tháng Sáu 2024     Đăng Nhập   
PRODUCTS
LIVE SUPPORT
+84 983872001 
vietstonemarble@gmail.com

Panel
panel-1 | Natural stone | Vietstone Co., Ltd Available size ( cm )
40 x 10 x 1.5 -3
40 x 15 x 1.5 -3
40 x 20 x 1.5 -3
50 x 10 x 1.5 -3
50 x 15 x 1.5 -3
50 x 20 x 1.5 -3
50 x 20 x 1.5 -3
60 x 15 x 1.5 -3
Customized by request
White panels
white-panel | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
Light yellow panels Black panels Mixing colors Yellow panels
light-yellow | Natural stone | Vietstone Co., Ltd black-panels | Natural stone | Vietstone Co., Ltd mixing-colors | Natural stone | Vietstone Co., Ltd yellow-panels | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
Milk white panels Multicolor slate panels Black slate panels Rusty slate panels
milk-white-panel | Natural stone | Vietstone Co., Ltd multicolor-slate | Natural stone | Vietstone Co., Ltd

VIETSTONE CO., LTD
REGISTED OFFICE
A/ 42 /12 Nguyen Van Troi, Phuong Liet, Thanh Xuan, Ha Noi, Viet Nam
Tel/ +84 983872001 (Mrs. Thu)
E/ / vietstone.vn@gmail.com ; vietstonemarble@gmail.com
Operation office:
Rm 1308, 129 Building, 51 Quan Nhan, Thanh Xuan, Ha noi, Viet nam
Số chứng nhận đăng kí kinh doanh : 0103845263 
Ngày đăng kí lần đầu 19/05/2009
Nơi cấp: Phòng đăng kí kinh doanh- Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

Copyright by WWW.VIETSTONE.VN | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: www.eportal.vn