..:: PRODUCTS » Marble ::.. 17 Tháng Mười Một 2018     Đăng Nhập   
PRODUCTS
LIVE SUPPORT
024 730 68 865 
vietstonemarble@gmail.com

MARBLE
polished-21jpg | Natural stone | Vietstone Co., Ltd Tile and parers 
Size( cm)
30x 30x 1/2
30x 60x 2/3
40x 40x 2/3
40x 60x 2/3
40x 80x 2/3
60x 60x 2/3
Customized by request
Polished
polished | Natural stone | Vietstone Co., Ltd

Polished Polished Bush- hammered, bull nose
polished-1 | Natural stone | Vietstone Co., Ltd polished-2 | Natural stone | Vietstone Co., Ltd brush-hammered | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
Slab polished white marble  Stone table
slad-polished-white | Natural stone | Vietstone Co., Ltd stone-table | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
.............................................................................................................................................................................................................
blue5 | Natural stone | Vietstone Co., Ltd Airking white marble

airking-white-marble | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
Black & white marble

black-white-marble | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
Wooden white marble Cloudy white marble Slab
wooden-white | Natural stone | Vietstone Co., Ltd cloudy-white | Natural stone | Vietstone Co., Ltd slad | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
.............................................................................................................................................................................................................
marble | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
Tile 
30.5 x 30.5 x 1 cm
40 x 40 x1.5 cm
50 x 50 x 1.5 cm
60 x 60 x 2 cm
Customizedby request
Light yellow
light-yellow | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
Silk yellow Silk yellow romano Coffee milk romano Bush- hammered
silk-yellow | Natural stone | Vietstone Co., Ltd silk-yellow-romano | Natural stone | Vietstone Co., Ltd coffee-milk-romano | Natural stone | Vietstone Co., Ltd brush-hammered-1 | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
Silk yellow marble 1 Silk yellow marble 2
silk-yellow-marble | Natural stone | Vietstone Co., Ltd silk-yellow-marble-1 | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
.............................................................................................................................................................................................................
marble-1 | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
Tile sizes ( cm )
30 x 30 x1 
30 x 60 x1.5
30 x 60 x 2
40 x 40 x 1.5
40 x 40 x 2
40 x 60 x 1.5
40 x 60 x2
50 x 50 x2
60 x 60 x2
Multicolor 1

multicolor-1 | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
Multicolor 2 Multicolor 3 Dark palm Multicolor 4
multicolor-2 | Natural stone | Vietstone Co., Ltd multicolor-3 | Natural stone | Vietstone Co., Ltd dark-palm | Natural stone | Vietstone Co., Ltd multicolor-4 | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
Multicolor 5 Coffee milk
multicolor-5 | Natural stone | Vietstone Co., Ltd multicolor-6 | Natural stone | Vietstone Co., Ltd

VIETSTONE CO., LTD
REGISTED OFFICE
A/ 42 /12 Nguyen Van Troi, Phuong Liet, Thanh Xuan, Ha Noi, Viet Nam
T/ ( 84 - 4) 730.96 368
E/ / vietstone.vn@gmail.com - vietstonemarble@gmail.com
Operation office:
Rm 1308, 129 Building, 51 Quan Nhan, Thanh Xuan, Ha noi, Viet nam
Số chứng nhận đăng kí kinh doanh : 0103845263 
Ngày đăng kí lần đầu 19/05/2009
Nơi cấp: Phòng đăng kí kinh doanh- Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

Copyright by WWW.VIETSTONE.VN | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: Eportal « Thiet ke website mien phi »