..:: PRODUCTS » Pebble ::.. 17 Tháng Mười Một 2018     Đăng Nhập   
PRODUCTS
LIVE SUPPORT
024 730 68 865 
vietstonemarble@gmail.com

PEBBLE
pebble | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
Rough Sizes:
2 - 4 mm
5 -7 mm
7 - 9 mm

Tumbled sizes:
10 - 15 mm
15 - 20 mm
20 - 40 mm
50 - 70 mm
70 - 90 mm
Packing:
By nylon bag
By PVC bag
20 - 25 kg/bag

Black & white tumbled Coarse white Tumbled Coarse - white - stone -chip (SM12D) - 15 x 20 mm Tumbled black (M10R)
black-white-tumbled | Natural stone | Vietstone Co., Ltd coarse-white | Natural stone | Vietstone Co., Ltd coarse-white-stone | Natural stone | Vietstone Co., Ltd tumble-black | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
Grey tumbled stone -
( M11BR)
Black - rough - chip Rough grey
grey-tumble | Natural stone | Vietstone Co., Ltd black-chip | Natural stone | Vietstone Co., Ltd rough-grey | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
..............................................................................................................................................................................................................
pebble-1 | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
Sizes:
10 - 15 mm
15 - 20 mm
20 - 40 mm
50 - 70 mm
70 - 90 mm
Tumbled white & grey
tumbled-white-grey | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
Tumbled multicolor Tumbled black Tumbled - white (M12CR) - B Tumbled red
tumbled-multicolor | Natural stone | Vietstone Co., Ltd tumbled-black | Natural stone | Vietstone Co., Ltd tumbled-white | Natural stone | Vietstone Co., Ltd tumbled-red | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
Tumbled yellow
tumbled-yellow | Natural stone | Vietstone Co., Ltd

VIETSTONE CO., LTD
REGISTED OFFICE
A/ 42 /12 Nguyen Van Troi, Phuong Liet, Thanh Xuan, Ha Noi, Viet Nam
T/ ( 84 - 4) 730.96 368
E/ / vietstone.vn@gmail.com - vietstonemarble@gmail.com
Operation office:
Rm 1308, 129 Building, 51 Quan Nhan, Thanh Xuan, Ha noi, Viet nam
Số chứng nhận đăng kí kinh doanh : 0103845263 
Ngày đăng kí lần đầu 19/05/2009
Nơi cấp: Phòng đăng kí kinh doanh- Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

Copyright by WWW.VIETSTONE.VN | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: Eportal « Thiet ke website mien phi »