..:: PRODUCTS » Granite ::.. 17 Tháng Mười Một 2018     Đăng Nhập   
PRODUCTS
LIVE SUPPORT
024 730 68 865 
vietstonemarble@gmail.com

GRANITE
1 | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
Stair:
30 x30 x7 cm
30 x60 x7 cm
40 x60 x7 cm
40 x80 x7 cm
50 x25 x10 cm
75 x25 x10 cm
Cubic:
8 x8 x8 cm
10 x10 x5 cm
10 x10 x8 cm
10 x10 x10 cm
By request

Palissade:
180 x12 x15 cm
180 x10 x12 cm
100 x12 x12 cm
By drawing

Palissade
palissade | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
Yellow cubic Red cubic White cubic Yellow stair
yellow-cubic  | Natural stone | Vietstone Co., Ltd red-cubic  | Natural stone | Vietstone Co., Ltd white-cubic  | Natural stone | Vietstone Co., Ltd yellow-stair  | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
White Binh Dinh Kerb - stone Grey Cubic
white-binhdinh  | Natural stone | Vietstone Co., Ltd kerb-stone | Natural stone | Vietstone Co., Ltd grey-cubic | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
..................................................................................................................................................................................................................
2 | Natural stone | Vietstone Co., Ltd White Suoi Lau
white-suoilau | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
Yellow Binh Dinh
yellow-binhdinh | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
Pink Gia Lai Red Binh Dinh Black Phu Yen Violet Tan Dan
pink-gialam | Natural stone | Vietstone Co., Ltd red-binhdinh | Natural stone | Vietstone Co., Ltd black-phuyen | Natural stone | Vietstone Co., Ltd violet-tandan | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
Violet Phu Cat White Binh Dinh
violet-phucat | Natural stone | Vietstone Co., Ltd white-binhdinh-1 | Natural stone | Vietstone Co., Ltd

VIETSTONE CO., LTD
REGISTED OFFICE
A/ 42 /12 Nguyen Van Troi, Phuong Liet, Thanh Xuan, Ha Noi, Viet Nam
T/ ( 84 - 4) 730.96 368
E/ / vietstone.vn@gmail.com - vietstonemarble@gmail.com
Operation office:
Rm 1308, 129 Building, 51 Quan Nhan, Thanh Xuan, Ha noi, Viet nam
Số chứng nhận đăng kí kinh doanh : 0103845263 
Ngày đăng kí lần đầu 19/05/2009
Nơi cấp: Phòng đăng kí kinh doanh- Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

Copyright by WWW.VIETSTONE.VN | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: Eportal « Thiet ke website mien phi »