..:: PRODUCTS » Basalt ::.. 17 Tháng Giêng 2018     Đăng Nhập   
PRODUCTS
LIVE SUPPORT
84 - 4. 730 68 865 
vietstonemarble@gmail.com

BASALT
basalt-2 | Natural stone | Vietstone Co., Ltd basalt-1 | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
Cubic:
5 x 5 / 4 - 6
10 x 10 x 8 cm
16 x 16 x 14 cm
20 x 14 x 14 cm
All sides handcut 
By request
Honed Polished Flamed Bush - Hammered
honed | Natural stone | Vietstone Co., Ltd polished | Natural stone | Vietstone Co., Ltd flamed | Natural stone | Vietstone Co., Ltd brush-hammered | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
Cubic Cubic Cubic / cobbles
cubic | Natural stone | Vietstone Co., Ltd cubic-1 | Natural stone | Vietstone Co., Ltd cubic-cobbles | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
..................................................................................................................................................................................................................
basalt-3 | Natural stone | Vietstone Co., Ltd Size ( cm )
100 x 30 x 15
100 x 35 x 15
By request
Stepping stone ( steps )
stepping-stone-stepts | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
Palissade Stepping stone Kerbstone Packing
palissade | Natural stone | Vietstone Co., Ltd stepping-stone | Natural stone | Vietstone Co., Ltd kerbstone | Natural stone | Vietstone Co., Ltd packing | Natural stone | Vietstone Co., Ltd
Sand blasted blockstair
Flamed blockstair
stand-blasted | Natural stone | Vietstone Co., Ltd flamed-blockstairs | Natural stone | Vietstone Co., Ltd

VIETSTONE CO., LTD
REGISTED OFFICE
A/ 42 /12 Nguyen Van Troi, Phuong Liet, Thanh Xuan, Ha Noi, Viet Nam
T/ ( 84 - 4) 730.96 368
E/ / vietstone.vn@gmail.com - vietstonemarble@gmail.com
Operation office:
Rm 1308, 129 Building, 51 Quan Nhan, Thanh Xuan, Ha noi, Viet nam

Copyright by WWW.VIETSTONE.VN | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: Eportal « Thiet ke website mien phi »